www.ruysvloeren.nl

Blog

Aspecten voor een goede en scherpe calculatie
Aspecten die nodig zijn om een goede en scherpe calculatie te makencalculator bij Ruys

Als calculator bij Ruys Vloeren is de input van de klant van cruciaal belang. Bij Ruys calculeren we niet volgens templates of standaard formulieren. Nee elke calculatie is weer anders en elke klant is weer uniek. Er zijn diverse aspecten en gegevens nodig om voor de klant een goede en scherpe calculatie te maken.

Aspecten (gegevens) waaraan u kunt denken zijn: de omgeving, waar de vloer moet komen te liggen, de staat van de huidige vloer, is er een bestek waarin de wensen van de klant staan beschreven en zijn er bestektekeningen, waarin alles wordt gevisualiseerd.

Om maar met het eerste gegeven te beginnen; de omgeving.
In het huidige economische klimaat, wordt vaak de bestaande huisvesting gerenoveerd, in plaats van dat men nieuw gaat bouwen. Om alle uitgangspunten duidelijk te krijgen voor de calculatie, wordt door onze verkoop buitendienst duidelijk in kaart gebracht hoe de situatie erbij de potentiële klant aan toe is. Zij bezoeken de klanten, waarin zij m.b.v. foto’s en schetsen de situatie in kaart brengen. De wensen van de klant worden besproken en er wordt bekeken wat technisch mogelijk is om een goede nieuwe vloer te krijgen.

Het tweede gegeven: de staat van de huidige vloer.
De goedkoopste oplossing is om over de bestaande vloer een nieuwe laag (vloer) te maken. Echter de bestaande vloer kan zo slecht zijn, dat de bovenste laag van de vloer gefreesd moet worden of dat zelfs de gehele vloer gesloopt dient te worden. Daarnaast wordt gekeken naar de randoplossingen, zoals kitnaden, plinten langs de wand of bescherming van de wand door middel van stootbanden.

Het derde gegeven: bestek en bestektekeningen.
Het bestek met tekeningen omschrijft het 1e en 2e gegeven. Bij nieuwbouw is het bestek meestal aanwezig en gemaakt door de architect voor het verkrijgen van benodigde vergunningen.

bestekdetailtekening

Nadat alle uitgangspunten bekend zijn, kan met het calculeren van het project begonnen worden. Hoe meer gegevens bekend zijn, des te nauwkeuriger kun je calculeren en des te scherper kun je de prijs geven. Als een bepaald aspect onvoldoende bekend is, gaat men extra zekerheden in de calculatie zetten, om zo eventuele risico’s af te zekeren. Voor de calculatie hanteren we per vloertype de calculatienormen. De materiaalbehoefte, het aantal uren /mandagen nodig om het project te realiseren, welk materieel dient worden ingezet, zijn allen bepalend voor het verkrijgen van de calculatie prijs.  Daarna dient in de offerte omschreven te worden, wat wel en niet in de calculatie mee is genomen.

De offerte wordt gepresenteerd als een werkomschrijving met een vast bedrag aan kosten, een aanneemsom. Hierbij kan een opdrachtgever /aannemer in één oogopslag zien, wat hij krijgt en wat de totaalkosten van de vloerafwerkingen op zijn project bedragen.

Alternatieven:
In het bestek staan bijvoorbeeld dure vloertypes omschreven, waarop een alternatieve oplossing kan worden toegepast, zonder nadelige gevolgen op de kwaliteit van de vloer, om de kosten te drukken. Een paar voorbeelden:
- Een voorgeschreven dikte van een dekvloer verkleinen naar een verantwoorde dikte, waardoor materiaal en arbeid worden bespaard en zelfs kwalitatief een betere dekvloer wordt verkregen.
- Een afwerkvloer toepassen waarbij een arbeidsgang wordt vermeden.
- Een snel belastende dekvloer toepassen in een renovatie, waardoor de  opdrachtgever snel zijn productie kan hervatten.

Duidelijkheid
Het vervelends voor de klant is, als hij achteraf met verrassingen van niet verwachte kosten komt te staan, zoals uitspraken van: góh, ik dacht dat in deze ruimte ook een dekvloer kwam, of zit in die ruimte geen plint afwerking.

Om deze uitspraken te voorkomen, is het duidelijk om “de werkzaamheden” te visualiseren met een tekening. Het is vaak duidelijker om het op een plaatje te laten zien dan het te omschrijven in een offerte. Daardoor geeft een tekening bij een offerte extra duidelijkheid. Hierop kan worden aangegeven welke ruimten in de prijs zijn meegenomen. Bij complexe projecten kan naast de verschillende type dekvloeren ook de type randafwerking (stootranden en plinten) gevisualiseerd worden.

Samenvatting:
Voor het maken van een goede calculatie is een gedegen vooronderzoek nodig, waarbij zoveel mogelijke onduidelijkheden vooraf worden opgelost. Hierdoor verkrijgt de klant een duidelijke offerte met een scherpe prijs.

Auteur: Piet van Oorspronk, calculator Ruys Vloeren B.V.


Deel dit artikelVorig bericht Volgend bericht