www.ruysvloeren.nl

Blog

De ideale vloer bestaat niet! (Deel: 3 van 3)
Het vervolg op het tweede deel

Hechting en andere randvoorwaarden

Hechting is een essentiële voorwaarde voor uw industriële vloerafwerking. De krachten van vervoer, vallende lasten, etc., moeten kunnen worden doorgezet naar de constructie. Een goede hechting valt of staat met een goede voorbereiding.  Het oppervlak waarop gehecht moet worden moet een hechtcapaciteit van minimaal 1.5 N/mm2 hebben, wat in de praktijk betekent dat deze ruw moet zijn en zonder cementhuid (uiteraard ook zonder vervuiling van vet o.i.d.).  De meest doeltreffende manier hiervoor is om de vloer stofvrij te stralen voor het aanbrengen van de dekvloer en/of afwerkvloer.
Maar ook de aspecten van vocht en nabehandeling spelen een grote rol in een goede hechting. Bij cementgebonden vloeren betekent dit dat de vloer goed en volledig ingewaterd moet worden, terwijl bij kunststofvloeren het vochtpercentage in de ondervloer juist niet overschreden mag worden. Meestal is dat voor kunststofvloeren max. 4%, bij sommige speciale kunststoffen zoals Ucrete en Margia Crete kan dit tot 10% zijn.

In zowel cementgebonden als kunststofgebonden vloer dient er dan een hechtlaag te worden aangebracht. Bij cement is dit een aanbrandlaag op basis van cement en lijm en bij kunststof is dit op basis van een primer of schraaplaag.
Een vaak onderschat probleem is een goede nabehandeling.  De belangrijkheid hiervan is niet alleen voor de afwerkvloer, maar ook voor de hechting. Indien de uitdroging aan de bovenkant te snel plaatsvindt vanwege bv. tocht, wordt relatief teveel vocht uit het mengsel verdampt en kan de hechtlaag niet optimaal uitharden.Het risico wordt op losse plekken sterkt verhoogd, met alle nadelige gevolgen van dien.  Bij cementgebonden vloeren is een goede afdekking met folie en/of curing compound dan ook essentieel.

Een ander aspect is de benodigde uithardingstijd, met name in de beginfase.  Indien een vloer veel te vroeg belast wordt met zwaar rollend verkeer, kan het effect ontstaan van een tapijt dat je voor je uitrolt en waardoor de hechting wordt losgetrokken.  De noodzakelijke uithardingstijd is afhankelijk van het vloertype en met speciale toevoegingen kan deze sterk verkort worden. 

Verschillende materialen geven verschillende noodzakelijke randvoorwaarden, welke met toevoegingen soms nog aangepast kunnen worden. Belangrijk is dat duidelijk wordt aangegeven onder welke randvoorwaarden de vloer moet worden aangebracht. Indien een ondergrond constant nat cq. vochtig is, kan het gebruik van epoxy bv. uitgesloten worden.
Zo ook als een vloer een specifieke RAL kleur moet hebben is een cementgebonden afwerking niet mogelijk, omdat deze altijd kleurnuances zal hebben alsmede last van witte uittredende kalk in het begin.


Chemicaliën, Temperaturen en Esthetica

Tijdens de inventarisatie zullen er aspecten naar voren komen, waardoor de keuze van vloerafwerkingen beperkt wordt. De grote lijnen hiervan zullen we onderstaand bespreken, maar individueel maatwerk blijft een belangrijk aspect bij onze juiste advisering.
Vaak denken gebruikers dat als er ook maar enige chemie op de vloer komt, dan een kunststofafwerking nodig is. Feit is echter dat cementgebonden vloeren zeer goed bestand zijn tegen een veelvoud van chemicaliën, maar dan wel alkalische cq. basis chemicaliën. Dus pH 6 t/m 13.  Indien er met zuurhoudende chemicaliën (pH 1-5) gewerkt wordt zal de cement worden aangetast tenzij deze door impregneren of coatings additioneel is beschermd.

Daarnaast speelt de temperatuur ook van groot belang, een zuur wordt exponentioneel sterker bij hogere temperaturen.  
Kunststofvloeren zijn in algemene zin beter chemisch resistent, maar ook hier zijn grenzen en zijn deze afhankelijk van het soort kunststof (PU / EP / PMMA / etc.).  Nagenoeg geheel chemisch resistent zijn de Ucrete en Margia Crete vloeren.  
Temperaturen zullen tevens van grote invloed zijn op de mogelijkheden. Temperaturen tijdens de applicatie van de vloer, alsmede temperaturen tijdens het gebruik van de vloer, zullen van invloed zijn op de mogelijkheden. 
Als er bijvoorbeeld. constant bijna kokend water cq. vloeistoffen over de vloer lopen, is de keus al beperkt tussen een Ucrete of Margia-crete vloer of een zeskantige tegel, omdat cementgebonden, epoxy of polyurethane gebonden vloeren hier simpelweg niet tegen kunnen.
De andere kant van het spectrum (vriezen) kan tevens beperkend zijn en omdat materialen krimpen en uitzetten moet ook constructief rekening worden gehouden met temperatuursverschillen tussen verschillende ruimtes.
Esthetica eisen dienen ook duidelijk te zijn tussen partijen. In het algemeen zijn er qua esthetica meer mogelijkheden met kunststof dan met cement. Bij cementgebonden vloeren dient men rekening te houden met het feit dat temperatuur, relatieve vochtigheid en nabehandeling van invloed zijn op de uiteindelijke kleur en er dus normaliter kleurnuances zullen zijn.


Aansluitingen en wandaansluitingen

Afwerkvloeren worden verlegd als het gebouw wind- en waterdicht is, dus de meeste wanden zullen er staan. Hoe de vloer tegen de wand beëindigt wordt zal ook weer van invloed zijn op welke mogelijkheden er zijn.  De eisen die u stelt aan de wandbeëindiging zal zowel esthetisch als functioneel zijn. 
Als er niks wordt gevraagd wordt er vlak en “koud” tegen de wand aan gewerkt.  Aangezien er geen hechting tussen wand en vloer is, zal er vanwege krimp en krimp en kruip een zeer kleine naad tussen wand en vloer ontstaan.
Bij voedselverwerking en in natte ruimtes zal er ongetwijfeld een noodzaak zijn voor een naadloze ronde hoek met plint,met beton wil dit niet. Met kunststof kan dit tot praktisch 0 uitlopen, met cementgebonden zal er een profiel nodig zijn om minimum dikte van vertikaal werk te halen.
Maar functioneel kan ook betekenen dat er een noodzaak is om de wand te beschermen van het vele verkeer. Dit kan gebeuren door stootpalen te plaatsen, of door langs de hele wand stootbanden te monteren, waarvan we tevens een drietal mogelijkheden kunnen aanbieden.
Ook moet aandacht besteed worden aan beëindigingen.  Wat gebeurt er bij de docklevellers, wat gebeurd er bij overhead deuren en overgangen naar bijvoorbeeld. het kantoor gedeelte.  In het algemeen dient de rand van de vloer beschermd te worden om niet te beschadigen. Dit kan met bv. een hoeklijn, profiel of dorpel.  Bij dilataties dient met beweging rekening worden gehouden en moet het gebruikte profiel hierop ontworpen zijn.


Samenvattend

In deze driedelige blog hebben we uitgelegd dat de ideale vloer niet bestaat en dat er aan de hand van de wensen en de eisen de juiste vloer bij de juiste situatie moet worden gevonden. Als gebruiker of ontwerper bent u hierin een belangrijk aspect om ons aan te geven wat er gaat gebeuren op de vloer. Alleen met de juiste informatie kunnen we u de juiste vloer adviseren.  Betrek ons in een vroeg stadium en informeer ons over de situatie en uw wensen en eisen zodat we u de juiste vloer en vloeropbouw kunnen adviseren en infomeren over de voor- en nadelen van de verschillende vloersystemen.

Auteur: H.J. Ruys (directeur/eigenaar van Ruys Vloeren)

Deel dit artikelVorig bericht Volgend bericht