www.ruysvloeren.nl

Blog

Veiligheid op de werkvloer
HACCP regelgeving
Omdat veel van onze klanten voedsel produceren staat voedselveiligheid, als het goed is, hoog in het vaandel. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat tijdens de productie de geldende hygiëne regels in acht zijn genomen. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Om de voedselveiligheid te kunnen blijven waarborgen heeft de overheid regelgeving gemaakt. Deze regelgeving (HACCP) zorgt ervoor dat voedsel uiteindelijk met een gerust hart geconsumeerd kan worden. In het belang van de voedselveiligheid draagt de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA, voorheen Keuringsdienst van Waren) zorg voor controle op de HACCP regelgeving. De HACCP regels zijn wereldwijd erkend als de geldende norm.

HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoeders. Levensmiddelen zijn alle eet- en drinkwaren maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveringsmiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.
Veiligheid op de werkvloer
Naast de voedselveiligheid in het algemeen is ook de persoonlijke veiligheid van mensen die werken in de voedingsindustrie een kernpunt van het HACCP systeem. Jaarlijks gebeuren er in Nederland circa 24.000 ongelukken als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren. Behalve persoonlijk leed voor het slachtoffer heeft dit vaak ook vervelende juridische gevolgen voor de eigenaar of beheerder van het bedrijfspand.

‘Veiligheid’ op de werkvloer heeft dus 2 kanten; voedselveiligheid en de persoonlijke veiligheid. Omdat HACCP regels ook van toepassing zijn op de vloeren in een voedingsbedrijf dient met beide veiligheidsaspecten rekening te worden gehouden bij het kiezen van de juiste vloer. Uiteraard spelen ook mechanische en chemische belastingen hierbij een belangrijke rol.

Persoonlijke veiligheid is ook van belang bij bedrijven die geen voedsel produceren en dus niets met HACCP te maken hebben. Zo zijn in Nederland veruit de meeste ongevallen in de chemische industrie het gevolg van uitglijden, struikelen, verstappen of vallen.

Vanuit de regelgeving (Arbobesluit 3.11) worden nadere eisen gesteld aan de werkvloer. Zo moet een werkvloer vrij zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen. Een goede vloer dient zoveel mogelijk vast, stabiel en stroef zijn. Daarbij moet de werkvloer ten behoeve van de hygiëne zo goed mogelijk kunnen worden schoongemaakt en onderhouden.Uitglijden kan veroorzaakt worden door o.a. de volgende factoren.
- Vervuiling van de vloer (olie, chemicaliën, water, fijnstof).
- Een te glad oppervlak van de vloer (onvoldoende slipweerstand/wrijvingscoëfficiënt ).
- Klimaatomstandigheden zoals kou, vorst en regen.
- Verkeerd schoeisel met een (te) gladde zool.
- Onveilige werkmethode, bijvoorbeeld tijdens reiniging van de vloer met schoonmaakmiddelen.
- Lekkage op de vloer tijdens het productieproces.

Ruys Vloeren: een veilige oplossing
Al met al dus geen eenvoudige opgave om de juiste vloer te kiezen. Als gespecialiseerd vloerenbedrijf en antislipspecialist bieden wij de oplossing. Een geschikte vloer met voldoende antislip en correct verlegd biedt u een bedrijfszekere en veilige oplossing. Door de duizenden m² vloer die wij in de afgelopen 4 decennia voor de (voedings) industrie hebben gemaakt kunnen wij u, tot in detail, vertellen waar een veilige vloer aan moet voldoen. Ook benieuwd naar de meest geschikte vloer voor uw bedrijf? Klik hier

Auteur: N.van Dillen (commercieel technisch adviseur en veiligheidscoördinator Ruys Vloeren)

Het volgende blog zal gaan over de verschillende fases in het bouwproces, auteur is dan  H.J. Ruys, directeur/eigenaar van Ruys Vloeren.

Deel dit artikelVorig bericht Volgend bericht