www.ruysvloeren.nl

Blog

Vloeren onder afschot, waar rekening mee gehouden moet worden.
Vloer onder afschot: welk afwateringsysteem?
Bij vloeren onder afschot zijn er veel zaken waar over nagedacht dient te worden. Ten eerste het afwateringsysteem, dat wil zeggen welke type put of goot wordt er toegepast. In de keuze van de put en/of goot dient ook rekening gehouden te worden met welke transportmiddelen er gebruikt worden. Deze transportmiddelen moeten uiteraard over de putten/goten kunnen rijden. De putten/goten moeten uiteraard de lasten goed kunnen dragen. Een palletwagen met kleine wielen geeft enorme belastingen per mm².

Belang van afschotplan
De positie van de put/goot dient zorgvuldig te worden bepaald. Als de afwateringsystemen in drukke transportgangen worden toegepast kan het als lastig worden ervaren dat de put en daarmee het afschot in het midden van de gang wordt toegepast.  Een put aan de zijkant plaatsen brengt technische moeilijkheden bij de deuren met zich mee.  Een goed afschotplan dient dus zeer goed over te worden nagedacht.

Welk afschotpercentage toepassen
Het percentage afschot wordt door Ruys vloeren geadviseerd op minimaal 1 cm per meter (=1 %).  Is het afschot minder dan 1 %  dan kunnen er plasjes achter blijven op het vloeroppervlak. Bij sommige types vloeren is het technisch mogelijk om het percentage groter toe te passen. Mensen die op vloeren werken waar het afschot sterker is dan 1 % ervaren dit als zeer onprettig vanwege de scheefstand onder de voeten. Ook kan dit lichamelijk problemen opleveren. Bepaalde vloertypes waarbij het aan te brengen mengsel  vloeibaar is zal 1 tot 1,5 % zelfs het maximale afschotpercentage zijn. Bij het samenstellen van de speciale betonmengsels voor het aanbrengen van afschotlagen zal terdege rekening gehouden moeten worden met het afschot percentage. Bij Ruys Vloeren wordt ook nog een staalvezel toegepast om de buigtreksterkte te verbeteren. De plastische krimp zal hierdoor beter worden verdeeld over het vloerdeel. De korrelgrootte is van belang en moet worden bepaald aan de hand van de dekking nabij de put. Dat is in de meeste gevallen het dunste vloerdeel.

In de ontwerpfase zal doorgaans de ruwbouwer gevraagd worden om de constructievloer op 100 mm onder peil aan te brengen. De putten en goten zullen naar gelang de diagonale afstand op  hoogte gesteld moeten worden. Wij kunnen uiteraard hierin adviezen verstrekken. Op basis van bijgevoegde tekeningen een voorbeeld hiervan (zie onderaan pagina). Als er gekozen wordt om een constructievloer met staalvezel te storten zullen er ook zaagsnedes moeten worden aangebracht. Hierbij moet goed rekening gehouden worden met de afschotten in de deklaag. Goed overleg met het vloerenbedrijf over deze zaagsneden is hier van belang.

Afwerking constructievloer voor hechting met afschotlaag
De afwerking van de constructiebeton dient ruw en vrij van cementhuid te zijn waardoor wij met de afschotlaag een goede aanhechting kunnen verkrijgen. Deze afwerking kan op verschillende manieren worden verkregen. Het oppervlak kan na uitharding gestraald of gefreesd worden. Ook kan men er voor kiezen om tijdens het uithardingsproces de cementbleeding af te wissen en daarna met een harde bezem het oppervlak ruw vegen. Uiteraard kunnen wij dit ook allemaal voor de klant verzorgen.

Hoe bepalen we de stelhoogte voor een put of goot?
Het bepalen van het percentage dient over de diagonale lijn van put tot aan het hoogste punt berekend te worden. Hoe langer de diagonale lijn bepaald wordt, hoe groter de kans dat water zal achterblijven.  In grotere ruimtes zullen vakken gemaakt moeten worden van ca 10x10 mtr waarin 1 put in het midden van het vak geplaatst moet worden. De langste diagonaal zal dan bijna 7 meter zijn. Het hoogte verschil in dit vak zal dan dus ook 70 mm zijn vanaf de put tot de hoek van de ruimte of het hoogste vloerdeel. Men noemt binnen ons bedrijf dit soort afschot de ‘’enveloppevorm’’.

Bij het kiezen van een draingoot of bakgoot waarbij het afschot in de vloer dus over een rechthoek naar de goot wordt geleid wordt anders genoemd. Over het algemeen in vakjargon noemt men dit de vloer  ‘’op één oor’’ aanbrengen.

NB, het dekvloer systeem waarvoor gekozen wordt, zal ook de maatvoering bepalen!


een rechthoek met sleuf of bak-goot, ‘’op één oor"


De maatvoering zal indien mogelijk altijd uitgaan van 0-peil in de deurdoorgangen.  De afstand van de langste diagonale lijn tot aan de put/goot bepaald dan het niveau waarop de put geplaatst dient te worden.


een indeling van rechthoekig vloerdeel met put

Ruys Vloeren vervaardigt de vloeren veel in de voedingsindustrie. De keuze voor RVS goten en putten is dan de meest logische. Ruys vloeren kan deze systemen leveren vanwege het dealerschap van ACO putten en goten.

Deel dit artikelVorig bericht Volgend bericht