www.ruysvloeren.nl

Bouw samen met Ruys mee aan het nieuwe ziekenhuis in Cambodja


Bedankt voor uw donaties!

Wij hebben op 1 juni 2017 een bedrag a € 7000,- overgemaakt naar Nokor Tep Women’s Hospital


In Cambodja heerst er een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Het wordt voor vrouwen als schande gezien om over lichamelijke klachten, zoals borst- of baarmoederhalskanker, te praten. Hierdoor hebben zij een kleine overlevingskans als deze ziekte zich openbaart. Deze (vrouwelijke) vormen van kanker maakt dat de slachtoffers een langdurig ziekteverloop moeten doormaken, hun geliefden en familie moeten verlaten en veel te vroeg komen te overlijden. Verder zijn er weinig medische instanties voor vrouwen toegankelijk en geld speelt een belangrijke rol in wie er hulp krijgt en wie niet…!

In Cambodian society, there is a large gap between men and women. It is considered shameful for a woman to talk about physical problems such as breast or cervical cancer. Thus, a girl or woman developing one of these diseases has little chance of survival. Contracting cancer means that the victim will be forced to endure a long, painful death, and to leave behind her loved ones and an unfinished life. Further, there are few medical facilities treating women in Cambodia and money plays an important role in who receives treatment and who does not.


Wij willen helpen om deze manier van ongelijkheid en uitsluiting te stoppen en vrouwen de mogelijkheid te bieden hun leven te volbrengen zonder schaamte of pijn.


Helpt u ons om deze vrouwen te ondersteunen middels een donatie?

Wij willen graag samen met u als klant of leverancier een donatie doen aan dit uitermate belangrijke ziekenhuis in Cambodja. Uw gift kunt u overmaken t.n.v. Ruys Vloeren B.V. op
IBAN nummer: NL41 INGB 0008 9451 07 onder vermelding van Nokor Tep Women’s Hospital. U gift zal rechtstreeks worden overgemaakt naar het ziekenhuis. 

We want to help stop this type of discrimination and ignorance and give these women the chance to live their lives more fully without shame or pain. We would ask that you, as client, supplier, contractor or friend, help us achieve this goal through donating to the building of the Nokor Tep Women’s Hospital.

You can make a donation in Euros to the account of Ruys Vloeren B.V., IBAN number NL41 INGB 0008 9451 07 (BIC/SWIFT code: INGNL2A)  mentioning Nokor Tep Women’s Hospital. We will than transfer the total amount collected directly to the hospital.


USD donations can be transferred to Ruys Vloeren B.V., Lange Amerikaweg 89, 7332 BP Apeldoorn, ABN Amro Bank n.v., Hofstraat 161, 7311 KT Apeldoorn, bank account number NL68 ABNA 0432 6862 66, SWIFT ABNANL2A.

Hieronder een korte impressie van het werkbezoek dat Sandi Ruys heeft gebracht aan Cambodja in januari zijnde ziekenhuis Nokor Tep Women’s Hospital. voor meer informatie zie www.nokor-tep.netBelow are some pictures taken during Sandi Ruys  visit to the hospital in January 2017. For further information and a better impression of the project, please visit www.nokor-tep.net